Bosam-modellen

Bosam sänker trösklarna in på bostadsmarknaden och möjliggör för många fler att köpa bostad – till ett väsentligt lägre pris

Trygg & stabil bostadsrätt med väsentligt lägre pris

Bosam är en ny bostadsrätt i Sverige som sänker trösklarna in på bostadsmarknaden. Bosam gör att priset för en bostadsrätt blir 50-70% lägre än för en traditionell bostadsrätt. Det beror på att föreningen tar största delen av lånet – inte den som köper. Det innebär också att du som privatperson behöver betydligt mindre kontantinsats, samtidigt som du inte behöver ta ett lika stort bolån hos banken – vilket gör att många fler kan köpa bostad.

Utgifterna för en bostad i en Bosam-förening är ungefär desamma som för en traditionell bostadsrätt. Månadsavgiften till föreningen är högre, men eftersom den som köper lånar mindre till bostadsrätten blir de privata ränteutgifterna betydligt lägre.

Bosam ger ut föreningslån med fast ränta och fast amorteringsplan. Lånen har en löptid på 20 år och finansieras av välkända, institutionella investerare med långsiktig investeringshorisont. Detta skapar en trygg och stabil ekonomi, både för dig och din förening, eftersom månadsavgiften är förutbestämd för de kommande två decennierna och inte kommer att påverkas av stigande räntor.

Med Bosam-modellen tar föreningen en större del av finansieringen, vilket innebär att du endast betalar 535 000 kr för din bostadsrätt istället för 1 250 000 kr. Eftersom föreningslånet har bunden ränta i över 20 år, och därmed inte påverkas av stigande räntor, sitter du betydligt säkrare ifall ränteläget skulle förändras.

De många fördelarna med Bosam-modellen

50-70% lägre pris på bostadsrätter

Bosam gör att priset för en bostadsrätt blir 50-70% lägre än för en traditionell bostadsrätt, vilket gör att kraven på både kontantinsats och bolån blir betydligt lägre.

Samma utgifter som andra alternativ

Även om priset för en Bosam-bostadsrätt är väsentligt lägre så blir de totala utgifterna för ditt boende ungefär samma som för traditionella bostadsrätter. Månadsavgiften till Bosam-föreningen är högre, men eftersom den som köper lånar mindre till bostadsrätten blir de privata ränteutgifterna betydligt lägre. Dessa utgifter är dessutom fortfarande lägre än månadskostnaden för en motsvarande hyreslägenhet.

Dubbelt så mycket amortering och sparande

I en Bosam-förening utgör amorteringen (både på det privata bolånet och på föreningslånet) en stor del av de månatliga utgifterna (40-50%). Detta är nästan två gånger så mycket amortering/sparande som för en traditionell bostadsrätt (20-30%). Den summa som du är med och amorterar på förenings lån (via månadsavgiften) kallas för kapitaltillskott och är en summa du kan tillgodoräkna dig när du säljer bostadsrätten genom avdrag på reavinstskatten.

Trygg och stabil föreningsekonomi – även om räntorna ökar

Bosam erbjuder alltid bostadsrättsföreningar lån på fasta villkor, med fast ränta och fast amorteringsplan över 20 år. Detta betyder att månadsavgiften i en Bosam-finansierad bostadsrättsförening inte påverkas av ränteläget, oavsett om och hur mycket räntorna går upp, vilket innebär betydligt lägre risk för alla boende jämfört med en traditionell förening.

Ett hållbart boende

En bostad från Bosam är lika med en hållbar bostad; både ur ett finansiellt, socialt, men framför allt ur ett miljömässigt perspektiv. Bosam har som målsättning att alla fastigheter som finansieras av Bosam ska leva upp till våra högt ställda hållbarhetskrav och därmed ha ytterst begränsad klimatpåverkan (läs mer om vårt hållbarhetsarbete här).

Anmäl ditt intresse

Vill du bli informerad om kommande bostäder före alla andra? Vänligen fyll i och skicka in formuläret nedan så håller vi dig uppdaterad.

Intresseanmälan