Integritetspolicy

Bosam värnar alltid om din integritet

Här hittar du Bosams integritetspolicy. Denna integritetspolicy är dels tillämplig vid insamlandet, användandet och bearbetandet av kunders personuppgifter i Bosams medlemsprövning. Den beskriver också Bosams personuppgiftsbearbetningsaktiviteter, deras syfte, vilka kategorier av personuppgifter som avses samt den legala grunden för bearbetningen av dessa uppgifter, samt dina rättigheter. Att skydda och bevara integriteten i de uppgifter som delas är Bosams och våra partners högsta prioritet.

1.   INLEDNING

Denna integritetspolicy förklarar hur Bosam Originator AB (”Bolaget”) behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna policy noggrant.

2.   VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av oss eller av andra för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer varför, hur och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här dokumentet.

3.   BEHANDLING AV UPPGIFTER OM DIG SOM ANSÖKER OM ATT KÖPA BOSTADSRÄTT I EN BOSAM-FÖRENING OCH OM DIG SOM ÄR MEDSÖKANDE

3.1   Kategorier av personuppgifter som behandlas:
  • Kontakt- och identifikationsuppgifter som lämnas till oss av dig, av din mäklare eller av sökande som angivit dig som medsökande: tex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefon/mobilnummer.
  • Uppgifter för att bedöma framtida betalningsförmåga (medlemsprövning):
   • Uppgifter som du lämnar till oss: tex. nuvarande boende och bolån, anställningsuppgifter, inkomster och levnadskostnader, tillgångar och skulder, syfte med förvärv, finansiering av förvärv, civilstånd, antal hemmavarande barn med försörjningskrav samt eventuell medsökande.
   • Uppgifter som vi hämtar in från UC AB: kreditupplysning, Probability of Default (PD) scoring, dvs. sannolikhet för betalningsanmärkning under de kommande 12 månaderna, information om aktuella betalningsföreläggande och skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
   • Uppgifter som vi hämtar in från Kreditz AB : Kreditz AB:s använder ett verktyg som läser av och inhämtar information från ditt betalkonto. Informationen läggs sedan till grund för att Kreditz AB ska kunna ta fram vissa nyckelmått/ratios. Betalkontoinformationen och nyckelmåtten inhämtas av Bolaget och analyseras för att ge verifikation av inkomst, information om övriga inkomster och information om fasta och löpande kostnader, tex. levnadskostnader, kreditkostnader och övriga kostnader.
  • Vår rekommendation avseende medlemsprövningen: tex. positiv rekommendation eller negativ rekommendation, information om att uppgifterna har vidimerats via UC och kontoinformation samt summering av anledning till rekommendation.
3.2   Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:
  • Identifiera dig som ansöker om att köpa bostadsrätt i en Bosam-förening och dig som är medsökande. 
  • Säkerställa ekonomisk vederhäftighet dvs. bedöma din nuvarande och framtida betalningsförmåga samt ge underlag för kreditprövning av Bosam-förening.
  • Lämna rekommendation avseende din medlemsprövning till Bosam-föreningen ifråga.
3.3   Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:

Bolaget behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

3.4   Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Uppgifter för att bedöma framtida betalningsförmåga (medlemsprövning) sparas till dess rekommendation meddelats, ärendet avskrivs eller komplettering genomförs.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, rekommendation avseende medlemsprövningen, information om att uppgifterna har vidimerats via UC och kontoinformation samt summering av anledning till rekommendation sparas olika länge beroende på om du fått en positiv eller negativ rekommendation: 

  • Om du får en s.k. ”positiv rekommendation” i medlemsprövningen gallras personuppgifterna när de inte längre behövs för att kunna visa att din betalningsförmåga har bedömts, dvs. när du inte längre bor kvar i Bosam-föreningen ifråga. 
  • Om du får en s.k. ”negativ rekommendation” i medlemsprövningen gallras personuppgifterna när rekommendationen inte längre gäller, dvs. efter sex (6) månader.

4.  BEHANDLING AV UPPGIFTER OM DIG SOM ÄR FÖRETRÄDARE ELLER BORGENSMAN FÖR EN JURIDISK PERSON SOM ANSÖKER OM ATT KÖPA BOSTADSRÄTT I EN BOSAM-FÖRENING

4.1  Kategorier av personuppgifter som behandlas:
  • Kontakt- och identifikationsuppgifter som lämnas till oss av dig, av din mäklare eller av sökande som angivit dig som medsökande: tex. namn, personnummer, adress, e-
   postadress och telefon/mobilnummer.
  • Uppgifter för att bedöma framtida betalningsförmåga (medlemsprövning):
   • Uppgifter som du lämnar till oss: tex. nuvarande boende och bolån, anställningsuppgifter, inkomster och levnadskostnader, tillgångar och skulder, syfte med förvärv, finansiering av förvärv, civilstånd, antal hemmavarande barn med försörjningskrav samt eventuell medsökande.
   • Uppgifter som vi hämtar in från UC AB: kreditupplysning, Probability of Default (PD) scoring, dvs. sannolikhet för betalningsanmärkning under de kommande 12 månaderna, information om aktuella betalningsföreläggande och skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
   • Uppgifter som vi hämtar in från Kreditz AB : Kreditz AB:s använder ett verktyg som läser av och inhämtar information från ditt betalkonto. Informationen läggs sedan till grund för att Kreditz AB ska kunna ta fram vissa nyckelmått/ratios. Betalkontoinformationen och nyckelmåtten inhämtas av Bolaget och analyseras för att ge verifikation av inkomst, information om övriga inkomster och information om fasta och löpande kostnader, tex. levnadskostnader, kreditkostnader och övriga kostnader.
  • Vår rekommendation avseende medlemsprövningen: tex. positiv rekommendation eller negativ rekommendation, information om att uppgifterna har vidimerats via UC och kontoinformation samt summering av anledning till rekommendation.
4.2  Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:
  • Identifiera dig som är företrädare eller borgensman för juridisk person som ansöker om att köpa bostadsrätt i en Bosam-förening.
  • Säkerställa ekonomisk vederhäftighet dvs. bedöma din nuvarande och framtida betalningsförmåga samt ge underlag för kreditprövning av Bosam-förening.
  • Lämna rekommendation avseende din medlemsprövning till Bosam-föreningen ifråga.
4.3  Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:

Bolaget behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

4.4  Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Uppgifter för att bedöma framtida betalningsförmåga (medlemsprövning) sparas till dess rekommendation meddelats, ärendet avskrivs eller komplettering genomförs.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, rekommendation avseende medlemsprövningen, information om att uppgifterna har vidimerats via UC och kontoinformation samt summering av anledning till rekommendation sparas olika länge beroende på om du fått en positiv eller negativ rekommendation:

  • Om du får en s.k. ”positiv rekommendation” i medlemsprövningen gallras personuppgifterna när de inte längre behövs för att kunna visa att din betalningsförmåga har bedömts, dvs. när du inte längre är relevant företrädare/borgensman för den juridiska person som äger en bostad i Bosam-föreningen ifråga.
  • Om du får en s.k. ”negativ rekommendation” i medlemsprövningen gallras personuppgifterna när rekommendationen inte längre gäller, dvs. efter sex (6) månader.

5. BEHANDLING AV UPPGIFTER OM DIG SOM SITTER I (ELLER SKA SITTA I) STYRELSEN I EN BOSAM-FÖRENING

5.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
  • Kontakt- och identifikationsuppgifter: tex. namn, personnummer, telefonnummer, e-mailadress och befattning.
  •  Uppgifter för att säkerställa kompetens: tex. CV, kreditupplysning samt uppgift om att registerutdrag från belastningsuppgifter uppvisats.
  • Uppgifter som måste inhämtas om verklig huvudman enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“Penningtvättslagen“): tex. identifikation och uppgifter om den verkliga huvudmannen är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.
5.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:
  •  Identifiera och säkerställa kompetens hos Bosam-förenings företrädare, dess styrelse i sin helhet och dess verkliga huvudmän.
  • Administrera Bolagets avtalsrelation med Bosam-föreningen.
  • Fullgöra Bolagets rättsliga skyldighet att inhämta information om verklig huvudman.
5.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Bolaget behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Bolaget har en rättslig förpliktelse enligt Penningtvättslagen att inhämta information avseende verklig huvudman.

5.4 Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, tex. så länge avtalet består och du är korrekt kontaktperson eller sitter i styrelsen i Bosam-föreningen ifråga.

Personuppgifter som behandlas om verklig huvudman i enlighet med Penningtvättslagen sparas som huvudregel i fem (5) år från det att åtgärderna utfördes eller då affärsförbindelsen upphörde.

6. BEHANDLING AV UPPGIFTER OM DIG SOM ÄR KONTAKTPERSON HOS ETT  BOLAG SOM BOSAM HAR ETT AVTAL ELLER SAMARBETE MED, SÅSOM BYGG- ELLER FASTIGHETSBOLAG, ANDRA LEVERANTÖRER, SMARBETSPARTNERS ELLER INVESTERARE

6.1   Kategorier av personuppgifter som behandlas
  • Kontaktuppgifter: tex. namn, telefonnummer, e-mailadress och befattning.
6.2  Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Administrera Bolagets relation med avtals- eller samarbetspartnern.

6.3  Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:

Bolaget behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

6.4  Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, tex. så länge avtalet består och du är korrekt kontaktperson hos ett bolag som Bosam har ett avtal eller samarbete med.

7.  BEHANDLING AV UPPGIFTER OM DIG SOM I ÖVRIGT KOMMER I KONTAKT MED BOSAM, EXEMPELVIS BESÖKER VÅR HEMSIDA ELLER TAR KONTAKT MED OSS

7.1  Kategorier av personuppgifter som behandlas:
  • Kontaktuppgifter som du lämnar till oss eller som behövs för att hantera din fråga: tex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Uppgifter som återfinns i ostrukturerat material: tex. i löpande text i korrespondens, chattar, ljud och bild.
  • Information om användning av vår webbplats: via cookies samlar vi viss information om hur besökare använder vår webbsida. Informationen identifierar inte dig direkt, men IP- adressen på din enhet (tex. dator) registreras.
7.2  Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
  • Hantera kommunikation.
  • Utveckla, förbättra och marknadsföra vår hemsida och tjänster, tex. genom att optimera funktioner, samla in statistik och skicka anpassad marknadsföring via cookies. Se vår Cookiepolicy för mer information.
7.3  Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:

Bolaget behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

7.4  Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, tex. så länge det krävs för att hantera ett ärende som inkommit via e-post.

8.  MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. 

Bolaget är restriktivt med att lämna ut personuppgifter. Bolagets leverantörer av IT-tjänster och andra tjänster kan däremot få tillgång till dina personuppgifter för ändamålet att leverera tjänster till Bolaget. Bolag som hanterar personuppgifter för Bolagets räkning ingår alltid ett biträdesavtal för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

Bolaget kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, när (i) det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut, som tex. polisen, Skatteverket, Finansinspektionen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, (ii) då uppgifter lämnas till försäkringsbolag, pensionsmäklare, kreditkortsbolag eller förmånssamarbetspartners och, (iii) då uppgifter lämnas till en Bosam-förening för att lämna en rekommendation avseende din medlemsprövning.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som tex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU Kommissionen och som finns tillgängliga på EU Kommissionens webbplats, samt andra organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

9.  DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN

Du har rätt gentemot oss att, i enlighet med vad som följer av dataskyddslagstiftningen: 

  • Rätt till tillgång (registerutdrag), dvs. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av dina personuppgifter samt en kopia av de uppgifter som vi behandlar om dig 
  • Rätt till rättelse, dvs. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Rätt till radering, dvs. en rätt att få dina uppgifter borttagna 
  • Rätt till begränsad behandling, dvs. en rätt att kräva att vår behandling begränsas, tex.om du anser att dina uppgifter inte är korrekta 
  • Rätt att återkalla ditt samtycke, notera dock att återkallandet inte påverkar lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke innan detta återkallades 
  • Rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag 
  • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter 

För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, behöver du skicka in en skriftlig begäran med ditt fullständiga personnummer och din underskrift, se uppgifter nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet, om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

10.  KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:  

Bosam Originator AB , org. nr. 559235-0069.
Skeppsbron 34
111 30 Stockholm

08-517 082 31