Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet och vår planet har högsta prioritet – både för Bosam och våra föreningar.

Våra föreningar ska ligga i framkant när det kommer till hållbarhet

För oss på Bosam har hållbarhetsfrågan och vår planet högsta prioritet. Vår ambition är att de föreningar som finansieras av Bosam ska ligga i absoluta framkant när det kommer till finansiell, social, och framför allt miljömässig hållbarhet. För att säkerställa detta har vi, med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, tagit fram en gedigen kravlista som våra föreningar och fastighetsutvecklare måste uppfylla. En bostad från Bosam är lika med en hållbar bostad – och ett steg mot en hållbar framtid.

Finansiell hållbarhet

Genom föreningslån på fasta villkor samt grundliga kontroller av både fastighetsutvecklare, bostadsrättsföreningar, och potentiella köpare säkerställer vi långsiktig, finansiell trygghet och professionell ledning av alla Bosam-finansierade föreningar.

Social hållbarhet

Genom att mer än tredubbla andelen unga vuxna som kan komma in på bostadsmarknaden, samtidigt som vi skapar finansiell förutsägbarhet och minskad risk vid stigande räntor, är Bosam en drivande kraft när det kommer till att lösa bostadsproblematiken i Sverige och bidra till social hållbarhet.

Social Bond

Miljömässig hållbarhet

Genom rigorös granskning av våra fastighetsutvecklare samt gediget kravställande när det kommer till både byggprocessen och driften av våra fastigheter är Bosam med och hejdar klimatförändringarna såväl som bidrar till att vi tillsammans uppfyller de globala klimatmålen.

Bosam är bland de första i Sverige att stämplas som en social obligation

Den 17 augusti 2021 publicerade Sustainalytics (en av världens främsta institutioner för undersökningar och certifieringar relaterat till ESG) en SPO (Second Party Opinion) på Bosams “Social Bond Framework” där det konkluderades att Bosam uppfyller samtliga av ICMA:s kriterier för en social obligation. Givet detta blev Bosam bland de första i Sverige att stämplas som en social obligation. Nedan kan du ladda ned både Bosam Ramverk och Sustainalytics SPO.

Second Party Opinion

Ladda nedicon

Social Bond Framework

Ladda nedicon
sustainalyty logosweden green build logojagvillhabostad logo
Vill du veta mer om Bosams hållbarhetsarbete?
Kontakta oss