Ny Rapport: Sociala investeringar

26 Jun 2023

Bosam, i samarbete med Demoskop, har kartlagt vad svenskarna tycker om sociala investeringar

Bosam har gjort en ny opinionsundersökning tillsammans med Demoskop i syfte att kartlägga pensionsspararnas preferenser för socialt hållbara investeringar. Enkäterna besvarades under perioden 11–23 maj 2023 och genomfördes genom webbintervjuer i webbpanel (1002 intervjuer).

Rapporten visar bland annat att:

  • Hela 71 procent vill att pensionsförvaltarna prioriterar socialt hållbara investeringar framför traditionella investeringar om de har samma avkastning.
  • 49 procent vill att pensionsbolagen prioriterar socialt hållbara investeringar givet att avkastningsmålet nås – detta även om avkastningen skulle bli marginellt lägre än om kapitalet hade placerats i traditionella investeringar. 32 procent ser helst att de prioriterar traditionella investeringar.

Delar av rapporten finns att läsa här: Rapport Bosam Socialt hållbara investeringar_Maj 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Timmy Andersson, VD Bosam

Epost: timmy.andersson@bosam.se

Mobil: 076 – 606 78 98