Pressmeddelande: Svenskarna vill se mer sociala investeringar

26 Jun 2023

Sju av tio vill att pensionsbolagen gör fler sociala investeringar

En klar majoritet av svenskarna – 71 procent – vill att pensionsbolagen ökar investeringstakten i företag som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Det visar en ny opinionsundersökning från Demoskop. I dag är andelen sociala investeringar betydligt mindre än så kallade gröna investeringar när pensionsbolagen investerar hållbart. ”Stödet för en social investeringsvåg är stort. Många ser att det skulle gynna både samhället och våra pensioner”, säger Timmy Andersson, VD för Bosam.

De stora pensionsbolagen förvaltar pensionskapital åt miljontals svenskar – och har under flera år fokuserat på att öka andelen så kallade hållbara investeringar. I praktiken har det mest varit investeringar som både ger god avkastning och samtidigt minskar klimatavtrycket.

Men hållbara investeringar är mycket mer än bara ”gröna” investeringar – det handlar också om social hållbarhet. Med andra ord investeringar i företag som vid sidan av god avkastning bidrar till att minska sociala utmaningar. Exempel kan vara företag som ger fler jobb inom vissa grupper, tillgång till bostäder för rimliga priser – eller som öppnar för viss vård eller särskild utbildning. Denna typ av sociala investeringar är mycket mer sällsynta hos pensionsbolagen.

Men det råder ingen tvekan om att svenskarna vill se mer av dem, enligt en ny mätning som Demoskop genomfört på uppdrag av Bosam:

  • Hela 71 procent vill att pensionsförvaltarna prioriterar socialt hållbara investeringar framför traditionella investeringar om de har samma avkastning.
  • 49 procent vill att pensionsbolagen prioriterar socialt hållbara investeringar givet att avkastningsmålet nås – detta även om avkastningen skulle bli marginellt lägre än om kapitalet hade placerats i traditionella investeringar. 32 procent ser helst att de prioriterar traditionella investeringar.

Det här är en tydlig signal både till svenska entreprenörer och svenska pensionsförvaltare. Vi uppmanar därför de tio största svenska pensionsförvaltarna att öka andelen socialt hållbara investeringar. Svenskarna vill det, samhället behöver det – och pensionerna kommer att vinna på det”, säger Timmy Andersson.

 

Läs mer om undersökningen här och läs gärna vårt debattinlägg i Dagens Industri.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Timmy Andersson, VD Bosam

Epost: timmy.andersson@bosam.se

Mobil: 076 – 606 78 98

 

 

Om Bosam

Bosam är en ny bostadsrätt i Sverige som sänker trösklarna in på bostadsmarknaden och gör det möjligt för många fler att köpa bostad. Bosams modell gör att priset för en bostadsrätt blir mellan 50 och 70 procent lägre än priset för en traditionell bostadsrätt. Detta möjliggörs genom att Bosam ger ut större lån till föreningen – vilket i sin tur minskar lånebördan för köparen. Lånet ges på fasta villkor med fast ränta och amorteringsplan.

www.bosam.se